z|erwać

z|erwać
pf — z|rywać impf (zerwę — zrywam) vt 1. (oderwać) to tear [sth] off, to tear off; to pick, to pluck [owoc, kwiat, listek]
- zerwać plaster z rany to tear a plaster off a wound
- wichura zerwała dach z budynku the storm blew the roof off the building
- wiatr zerwał mu czapkę z głowy the wind blew his cap off his head
- rzeka zerwała most the river washed away the bridge
- zerwać strunę/linę (holowniczą) to break a string/towline
- zrywać kwiaty/owoce to pick flowers/fruit
2. (unieważnić) to break [sth] off, to break off, to sever [umowę, stosunki, więzi, zaręczyny]
- piosenkarka zerwała kontrakt z wytwórnią the singer broke off her contract with the studio
3. (poderwać) [hałas, huk, wystrzał] to start
- huk zerwał go z łóżka the bang made him jump out of the bed
zerwać się — zrywać się 1. (urwać się) [lina, sznur] to break
- pies zerwał się z uwięzi the dog slipped its leash
2. (poderwać się) to spring up, to jump
- zerwać się z łóżka to jump out of bed
- zerwać się z krzesła to spring out of a chair
- stado ptaków zerwało się z drzewa a flock of birds flew out of the tree
- oddział zerwał się do ataku the unit sprang into action
3. (zacząć się) [wiatr] to get up; [burza] to break
- zerwały się oklaski applause burst out
4. pot. (wstać z łóżka) to get up
- zerwać się o świcie to get up early
5. pot. (uciec) to push off pot.
- a co ty tu robisz, zrywaj się stąd! what are you doing here? push off at once!
- zerwać się ze szkoły/z pracy to bunk off school/to skive (off) work
zerwać się jak oparzony to leap to one’s feet
- zerwać się kimś to break a. split up with sb
- zerwali ze sobą po ośmiu latach narzeczeństwa they split up after being together for eight years
- zerwać z czymś to give up a. quit sth
- zerwać z paleniem to give up smoking
- zerwać z nałogiem to break a. kick a habit
- zerwać z przeszłością to start a new life

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”